NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

WAŻNE INFORMACJE (COVID-19):

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną przez Covid-19, chcemy zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich naszych klientów i pracowników, dlatego nasz hotel pozostanie zamknięty do odwołania. Czas zająć się sobą.

Będziemy nadal raportować w Internecie i sieciach społecznościowych.

Mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce!

Zespół i adres
Miami Hotel